Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1001-05 от 28.12.1960

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 31

   Стаття 404. Порядок звернення вироку до виконання
 
   Вирок, що набрав законної сили, звертається до виконання
судом, який постановив вирок, не пізніш як через три доби з дня
набрання ним законної сили або повернення справи з апеляційної чи
касаційної інстанції.
 
   Суд разом  із  своїм  розпорядженням  про  виконання
обвинувального вироку надсилає копію вироку тому органу, на який
покладено обов'язок виконати вирок.
 
   З метою забезпечення виховного впливу вироку, суд надсилає
його копію в  необхідних  випадках  підприємству,  установі,
організації за місцем роботи засудженого.
 
   У разі звільнення засудженого від відбування покарання з
випробуванням відповідно до статей 75 і 104 Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ), суд надсилає копію вироку органу виконання
покарань  за  місцем  проживання  засудженого,  а  щодо
неповнолітнього -  також  службі у справах неповнолітніх для
здійснення контролю за його поведінкою, а  щодо  засуджених
військовослужбовців - командирам військових частин, які відповідно
до частини другої статті 76 Кримінального  кодексу  України
здійснюють контроль за поведінкою таких засуджених.
 
   Якщо у виправданого або у особи, щодо якої справа закрита,
були вилучені документи, цінності та інші предмети чи  був
накладений арешт на майно, копія вироку, що набрав законної сили,
або ухвала апеляційної чи касаційної інстанції направляються
відповідним органам для повернення вилучених документів, цінностей
та інших предметів, а також для зняття арешту з майна.
 
   Вирок не може бути звернено до виконання або виконуватися в
частині засудження за діяння, караність якого була  усунена
нововиданим кримінальним законом.
 
   Своєчасне звернення до виконання вироку, який набрав законної
сили, покладається на суддю або голову відповідного суду, який
постановив вирок.
 
   Органи, що  виконують  вирок,  постанову  або  ухвалу,
повідомляють суд, який їх постановив про їх виконання.
( Стаття 404 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 2547-XII ( 2547-12 ) від
07.07.92,  в редакції  Закону N 2533-III ( 2533-14 )  від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001, із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
 
   ( Статтю 405 виключено  на  підставі  Закону N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
 
   Стаття 405-1. Порядок виконання закону, який звільняє
          від покарання або пом'якшує покарання
 
   Звільнення від покарання і пом'якшення покарання у випадках,
передбачених частинами 2 і 3 статті 74 Кримінального кодексу
України, провадиться судом за заявою засудженого або за поданням
прокурора чи органу, що відає виконанням покарання.
   Ухвала суду про звільнення від покарання або пом'якшення
покарання грунтується тільки на обставинах справи, встановлених
судом при постановленні вироку, та їх юридичній оцінці, яку дано
цим судом.
( Кодекс доповнено статтею 405-1 згідно із Законом N 2547-XII
( 2547-12 ) від 07.07.92, із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 406. Зарахування в строк покарання часу перебування
         засудженого в лікувальній установі
 
   Коли особу, яка позбавлена волі за вироком суду, під час
відбуття покарання поміщено до лікарні в зв'язку з душевною або
іншою хворобою, то час перебування засудженого в лікувальній
установі зараховується в строк позбавлення волі.
 
   Стаття 407. Порядок застосування умовно-дострокового
         звільнення від відбування покарання і заміни 
         невідбутої частини покарання більш м'яким
 
   Умовно-дострокове  звільнення від відбування покарання і
заміна  невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням
відповідно до статей 81 і 82 Кримінального кодексу України
застосовуються суддею районного (міського) суду за місцем відбуття
покарання  засудженим за спільним поданням органу, що відає
відбуванням покарання, і спостережної комісії або служби у справах
неповнолітніх.
   Умовно-дострокове  звільнення від відбування покарання і
заміна невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням щодо
осіб, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні,
застосовуються  суддею  військового  суду  гарнізону  за
місцезнаходженням  засудженого  за  поданням  командування
дисциплінарного батальйону.
   Зазначені подання розглядаються судом в десятиденний строк з
моменту надходження їх до суду без витребування судової справи з
участю  прокурора,  представника органу, що відає виконанням
покарання, і, як правило, засудженого.
   При  розгляді судом спільного подання органу, що відає
відбуванням покарання, і спостережної комісії служби у справах
неповнолітніх суд повідомляє їх про час і місце розгляду цього
подання.
   Якщо  суд  відмовить  в  умовно-достроковому  звільненні
засудженого від відбування покарання або заміні невідбутої частини
покарання більш м'яким покаранням, розгляд повторного подання в
цьому питанні щодо осіб, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі
злочини, до позбавлення волі на строк не нижче п'яти років, може
мати місце не раніше як через рік з дня винесення постанови про
відмову, а щодо засуджених за інші злочини та неповнолітніх
засуджених - не раніше як через шість місяців.
   На  постанову суду з питань, визначених у цій статті,
протягом семи діб з дня її оголошення прокурор, засуджений вправі
подати апеляції до апеляційного суду.
   У разі  подання прокурором апеляції виконання зазначеної
постанови зупиняється.
( Стаття 407 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
N 117-VIII ( 117-08 ) 30.08.71, N 862-VIII ( 862-08 ) від
21.07.72, N 1851-IX ( 1851-09 ) від 23.03.77, N 6834-X ( 6834-10 )
від 16.04.84, Законами N 2464-XII ( 2464-12 ) від 17.06.92,
N 4018-XII ( 4018-12 ) від 24.02.94, N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001, N 2670-III ( 2670-14 )
від 12.07.2001 )
 
 
 
   Стаття 407-1. Порядок звільнення від відбування покарання
          вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком
          до трьох років
 
   Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок,
які мають дітей віком до трьох років, відповідно до статті 83
Кримінального кодексу України здійснюється  суддею  районного
(міського) суду за місцем відбування покарання засудженим за
спільним поданням органу, що відає відбуванням покарання, і
спостережної комісії.
( Кодекс доповнено статтею 407-1 згідно з Указом ПВР N 1851-IX
( 1851-09 ) від 23.03.77; із змінами, внесеними згідно з Указом
ПВР N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 2464-XII
( 2464-12 ) від 17.06.92, N 4018-XII ( 4018-12 ) від 24.02.94, в
редакції Закону N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 408. Звільнення від покарання за хворобою
 
   За наявності підстав, передбачених статтею 84 Кримінального
кодексу  України, суддя районного (міського) суду за місцем
відбування покарання розглядає подання установи,  яка  відає
відбуванням покарання, та висновок лікарської комісії і звільняє
засудженого від покарання чи подальшого його відбування.
   При звільненні від дальшого відбування покарання засудженого,
який  захворів  на  хронічну  душевну хворобу, суддя вправі
застосувати примусові заходи медичного характеру відповідно до
статей 92-95 Кримінального кодексу України.
   Якщо на психічну чи іншу тяжку хворобу захворів засуджений до
виправних чи громадських робіт або штрафу, суддя у всіх випадках
виносить постанову про звільнення його від дальшого відбування
покарання.
   На  постанову суду з питань, визначених у цій статті,
протягом семи діб з дня її оголошення прокурор, засуджений вправі
подати апеляції до апеляційного суду.
( Стаття 408 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84,
Законами  N 2464-XII ( 2464-12 ) від 17.06.92, N 4018-XII
( 4018-12 ) від 24.02.94, N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 -
набуває чинності з 29.06.2001, N 2670-III ( 2670-14 ) від
12.07.2001, N 487-IV ( 487-15 ) від 06.02.2003 )
 
   Стаття 408-1. Порядок звільнення від покарання з
          випробуванням після закінчення іспитового
          строку
 
   Звільнення засудженого від призначеного йому покарання з
підстав, передбачених частиною першою статті 78 Кримінального
кодексу України ( 2341-14 ), здійснюється суддею  районного
(міського)  суду за місцем проживання засудженого за заявою
засудженого або за поданням прокурора чи органу, що  відає
відбуванням покарання.
( Кодекс доповнено статтею 408-1 згідно з Указом ПВР N 1851-IX
( 1851-09 ) від 23.03.77, із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2464-XII ( 2464-12 ) від 17.06.92, N 4018-XII ( 4018-12 ) від
24.02.94, в  редакції  Закону  N 2670-III ( 2670-14 ) від
12.07.2001 )
 
   Стаття 408-2. Порядок скасування звільнення від відбування
          покарання з випробуванням
 
   Скасування звільнення засудженого від відбування покарання з
випробуванням, призначеного вироком суду відповідно до статей 75 і
104 Кримінального кодексу України, здійснюється суддею районного
(міського) суду за місцем проживання засудженого за поданням
органу виконання покарання, а щодо неповнолітнього - за спільним
поданням органу, який відає відбуванням покарання та службою у
справах неповнолітніх, за наявності підстав, передбачених частиною
другою статті 78 Кримінального кодексу України.
 
 
   ( Частину другу статті 408-2 виключено на підставі Закону
N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
 
   ( Частину третю статті 408-2 виключено на підставі Закону
N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
 
   При розгляді передбачених у цій статті питань у судовому
засіданні  беруть  участь  представники органів, які відають
відбуванням покарання і на які згідно з частиною другою статті 76
Кримінального кодексу України покладено контроль за поведінкою
таких засуджених.
   На  постанову суду з питань, визначених у цій статті,
протягом семи діб з дня її оголошення прокурор, засуджений вправі
подати апеляції до апеляційного суду.
( Кодекс доповнено статтею 408-2 згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2464-XII ( 2464-12 ) від 17.06.92, N 4018-XII ( 4018-12 ) від
24.02.94, N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності
з 29.06.2001, N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 408-3. Порядок скасування звільнення від відбування
          покарання вагітних жінок і жінок, які мають
          дітей віком до трьох років
 
   За наявності підстав, передбачених частинами четвертою і
п'ятою статті 83 Кримінального кодексу України, суддя районного
(міського) суду за поданням кримінально-виконавчої інспекції за
місцем проживання засудженої розглядає питання про скасування
звільнення її від відбування покарання або заміну його більш
м'яким  покаранням  чи направлення засудженої для відбування
покарання, призначеного за вироком.
 
   ( Частину другу статті 408-3 виключено на підставі Закону
N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Зазначені подання надсилаються до суду з матеріалами, які
підтверджують обставини, передбачені частинами четвертою і п'ятою
статті 83 Кримінального кодексу України, і розглядаються суддею в
десятиденний строк з моменту надходження їх до суду з участю
прокурора, представника органу, що відає виконанням покарання або
здійснює контроль за поведінкою засудженої, і, як правило, самої
засудженої.
   На  постанову суду з питань, визначених у цій статті,
протягом семи діб з дня її оголошення прокурор, засуджений вправі
подати апеляції до апеляційного суду.
( Кодекс доповнено статтею 408-3 згідно із Законом N 137/94-ВР
( 137/94-ВР ) від 27.07.94, із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності
з 29.06.2001, N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001, N 1254-VI
( 1254-17 ) від 14.04.2009 )
 
 
   Стаття 409. Суд, що вирішує питання, зв'язані з виконанням
         вироку
 
   Питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають
при виконанні вироку, включаючи застосування кримінального закону,
що має зворотну силу, відповідно до частин другої і третьої статті
5  Кримінального  кодексу  України,  вирішуються судом, який
постановив вирок.
   Коли вирок виконується за межами району суду, який постановив
вирок, ці  питання  розв'язує  суддя  районного  (міського)
суду, а щодо осіб, засуджених військовими судами, -  суддя
військового суду гарнізону за місцем виконання вироку.
   Приведення у відповідність з новим законом, який звільняє від
покарання  або  пом'якшує  покарання, вироку щодо осіб, які
відбувають  покарання,  вирішується  в порядку, передбаченому
частинами другою і третьою статті 5 Кримінального кодексу України,
ухвалою суду за місцем відбування покарання.
   Питання про звільнення засудженого від відбування покарання в
зв'язку з хворобою, відповідно до статті 408 цього Кодексу,
вирішуються суддею районного (міського) суду за місцем відбування
покарання незалежно від того, яким судом було винесено вирок.
 
 
   ( Частину п'яту статті 409 виключено на підставі Закону
N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
 
( Стаття 409 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1851-IX
( 1851-09 ) від 23.03.77, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84,
Законами N 2464-XII ( 2464-12 ) від  17.06.92, N 2547-XII
( 2547-12 ) від 07.07.92, N 4018-XII ( 4018-12 ) від 24.02.94,
N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
 
   ( Статтю 409-1 виключено на  підставі Закону N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
 
 
   Стаття 410. Порядок заміни штрафу покаранням у виді
         громадських робіт, виправних робіт штрафом,
         обмеження чи позбавлення волі службовим
         обмеженням, позбавлення волі триманням у
         дисциплінарному батальйоні
 
 
   ( Частину першу статті 410 виключено на підставі Закону
N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
 
   Питання про заміну штрафу покаранням у виді громадських
робіт відповідно до частини четвертої статті 53 Кримінального
кодексу України, виправних робіт штрафом відповідно до частини
третьої статті 57 Кримінального кодексу України, позбавлення волі
триманням у дисциплінарному батальйоні відповідно до частини
першої статті 62 Кримінального кодексу України, обмеження чи
позбавлення волі службовим обмеженням для військовослужбовців
відповідно до частини першої статті 58 Кримінального кодексу
України вирішується суддею районного (міського) суду за поданням
органу, що відає відбуванням покарання, або за  клопотанням
колективу.
   Всі питання, передбачені цією статтею, розглядаються судом за
місцем виконання вироку з участю прокурора, представника органу,
що відає виконанням покарання, і, як правило, засудженого.
   Якщо справа розглядається судом за поданням адміністрації
установи виконання покарань, погодженим із спостережною комісією
або службою у справах неповнолітніх, суд повідомляє відповідну
комісію про час і місце розгляду подання.
   Після доповіді в справі суд заслухує пояснення викликаних
осіб і висновок прокурора, потім у нарадчій кімнаті виносить
постанову.
 
   На  постанову суду з питань, визначених у цій статті,
протягом семи діб з дня її оголошення прокурор, засуджений вправі
подати апеляції до апеляційного суду.
 
   ( Частину сьому статті 410 виключено на підставі Закону
N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
( Стаття 410 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71, N 1851-IX ( 1851-09 ) від 23.03.77,
N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 2464-XII ( 2464-12 )
від 17.06.92, N 4018-XII ( 4018-12 ) від 24.02.94, N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001,
N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001, N 2377-IV ( 2377-15 ) від
20.01.2005 )
 
   Стаття 410-1. Порядок тимчасового залишення засудженого
          в слідчому ізоляторі на гауптвахті Військової
          служби правопорядку у Збройних Силах України
          чи в тюрмі і переведення з установи виконання
          покарань в слідчий ізолятор на гауптвахту
          Військової служби правопорядку у Збройних
          Силах України
 
   Питання про тимчасове залишення в слідчому ізоляторі на
гауптвахті Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
засудженого до позбавлення волі з відбуванням покарання в установі
виконання  покарань, дисциплінарному батальйоні, а також про
тимчасове переведення засудженого з установи виконання покарань в
слідчий ізолятор на гауптвахту Військової служби правопорядку у
Збройних Силах України при необхідності провадження слідчих дій у

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner