Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1001-05 от 28.12.1960

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 32

справі про злочин, вчинений іншою особою, вирішуються слідчим або
органом дізнання з санкції прокурора Автономної Республіки Крим,
області, прокурора міста Києва, а також прирівняних до них
прокурорів у випадках залишення або переведення засудженого на
строк до двох місяців, з санкції заступника Генерального прокурора
України - до чотирьох місяців, а з санкції Генерального прокурора
України - до шести місяців.
   Якщо тимчасове залишення засудженого в слідчому ізоляторі на
гауптвахті Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
або переведення його з установи виконання покарань в слідчий
ізолятор на гауптвахту Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України необхідно в зв'язку з розглядом справи в суді, ці
питання вирішуються судом, в провадженні якого знаходиться справа.
( Кодекс доповнено статтею 410-1 згідно з Указом ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71, із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 2857-XII ( 2857-12 )
від 15.12.92, N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003, N 2377-IV
( 2377-15 ) від 20.01.2005 )
 
   Стаття 411. Порядок вирішення питань, зв'язаних з
         виконанням вироку
 
   Питання зв'язані з виконанням вироку, вирішуються судом у
судовому засіданні з участю прокурора.
   В судове засідання, як правило, викликається засуджений, а за
його клопотанням і захисник. Якщо питання стосується виконання
вироку в частині цивільного позову, викликається також  при
необхідності цивільний позивач і цивільний відповідач. Неявка цих
осіб не зупиняє розгляду справи.
   При вирішенні судом питання про звільнення від відбуття
покарання  в  зв'язку  з  хворобою  обов'язкова  присутність
представника  лікарської комісії, що дала висновок про стан
здоров'я засудженого.
   Розгляд справи  починається доповіддю судді,  після чого
заслуховуються пояснення осіб, що з'явилися в судове засідання, і
думка прокурора. Потім суддя виходить до нарадчої кімнати для
винесення постанови.
   При вирішенні судом питань, зв'язаних з виконанням вироку,
ведеться протокол судового засідання.
( Стаття 411 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
10.09.62, N 1851-IX ( 1851-09 ) від 23.03.77, Законами N 2464-XII
( 2464-12 ) від 17.06.92, N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001,
N 3150-IV ( 3150-15 ) від 30.11.2005 )
 
 
   Стаття 411-1. Порядок застосування судом примусового
          лікування до засуджених, які є алкоголіками
          чи наркоманами, і його припинення
 
   Питання про застосування примусового лікування до засуджених,
які є алкоголіками чи наркоманами і відбувають покарання в
установі виконання покарань, якщо примусове лікування не було їм
призначене вироком суду відповідно до статті 96 Кримінального
кодексу    України,   вирішується   суддею   районного
(міського) суду за місцем відбування ними покарання за поданням
адміністації установи виконання покарань на підставі  висновку
лікарської комісії.
   Питання про припинення примусового лікування від алкоголізму
чи наркоманії, призначеного відповідно до статті 96 Кримінального
кодексу  України  ( 2341-14 ), вирішується суддею районного
(міського) суду за місцем знаходження установи виконання покарань
або медичного закладу, де засуджений перебуває на лікуванні, за
поданням адміністрації цієї установи чи закладу на підставі
висновку лікарської комісії.
   Суддя розглядає зазначені в цій статті питання з участю
прокурора, представника адміністрації установи виконання покарань
або медичного закладу, що звернулася з поданням, представника
лікарської комісії, що дала висновок, і, як правило, засудженого.
Неявка в судове засідання прокурора не зупиняє розгляду суддею цих
питань.
   Після доповіді  судді  заслуховуються  пояснення  осіб,
викликаних в судове засідання, і думка прокурора, після чого суддя
в нарадчій кімнаті виносить постанову.
   На  постанову суду з питань, визначених у цій статті,
протягом семи діб з дня її оголошення прокурор, засуджений вправі
подати апеляції до апеляційного суду.
( Кодекс доповнено статтею 411-1 згідно Указом ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71, із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
N 1851-IX ( 1851-09 ) від 23.03.77, в редакції Указу ПВР N 2281-IX
( 2281-09 ) від 01.07.77, із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2464-XII ( 2464-12 ) від 17.06.92, N 4018-XII ( 4018-12 ) від
24.02.94, N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності
з 29.06.2001, N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001, N 2377-IV
( 2377-15 ) від 20.01.2005 )
 
 
   ( Статтю 412 виключено на підставі Указу ПВР N 117-VIII
( 117-08 ) від 30.08.71 )
 
 
   Стаття 413. Визначення порядку застосування покарання при
         наявності декількох вироків
 
   Коли щодо засудженого є вирок, який не виконано і про який
не було відомо суду, що постановив останній за часом вирок, суд
за місцем виконання  вироку  зобов'язаний  визначити  порядок
застосування покарання за всіма вироками відповідно до статті 71
Кримінального кодексу України. Це питання вирішується в порядку,
передбаченому статтею 411 цього  Кодексу:  постановою  судді
районного (міського) суду, якщо всі вироки постановлені суддями
одноособово;  ухвалою  районного  (міського),  міжрайонного
(окружного) суду, якщо хоча б один з вироків  постановлено
районним (міським), міжрайонним (окружним) чи військовим судом
гарнізону  в колегіальному складі; ухвалою апеляційного суду
Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва
і Севастополя, якщо хоча б один з вироків постановлено апеляційним
судом Автономної Республіки Крим, апеляційними судами областей,
міст  Києва  і  Севастополя, військовими апеляційними судами
регіонів, Військово-Морських Сил.
( Стаття 413 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, в редакції Закону N 4018-XII ( 4018-12 )
від 24.02.94, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
       
   Стаття 414. Порядок розгляду судом клопотання про
         зняття судимості
 
   Клопотання  осіб,  які  відбули  покарання, і колективу
підприємства,  установи чи організації про дострокове зняття
судимості відповідно до статті 91 Кримінального кодексу України
розглядаються  суддею  районного  (міського)  суду за місцем
проживання осіб, щодо яких порушені клопотання.
   Клопотання про зняття судимості розглядається за участю
особи, яка його порушила, а у разі звернення з клопотанням
колективу підприємства, установи, організації - за участю також їх
представника. Ці клопотання розглядаються суддею без витребування
судової справи. Суддя, якщо визнає потрібним, може витребувати
необхідні документи.
   В розгляді  цих  клопотань бере  участь прокурор. Неявка
прокурора в судове засідання не зупиняє розгляду клопотання
суддею.
   Після розгляду клопотань суддя виносить мотивовану постанову
в нарадчій кімнаті. Постанова судді оголошується в судовому
засіданні, і копія її видається особі, щодо якої вирішено питання
про погашення або про дострокове зняття судимості.
   На  постанову суду з питань, визначених у цій статті,
протягом семи діб з дня її оголошення прокурор, засуджений вправі
подати апеляції до апеляційного суду.
   Якщо  суддя  відмовить у достроковому знятті судимості,
повторне клопотання може бути порушено не раніше як через рік з
дня відмовлення.
( Стаття 414 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 2464-XII ( 2464-12 ) від
17.06.92, N 4018-XII ( 4018-12 ) від 24.02.94, N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001,
N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001, N 1276-VI ( 1276-17 ) від
16.04.2009 )
 
 
   ( Статтю 414-1 виключено на підставі Закону N 2377-IV
( 2377-15 ) від 20.01.2005 )
 
 
   Стаття 415. Нагляд за законністю виконання вироків та
         інших судових рішень
  
   Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів
примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи
людини здійснюється прокурором.
   Розпорядження прокурора, що стосуються виконання вироків,
ухвал і постанов суду, обов'язкові для всіх органів і посадових
осіб, які їх виконують.
( Стаття 415 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
             Розділ шостий
 
    ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
 
             Г л а в а 34
 
    ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
 
   Стаття 416. Підстави до застосування примусових заходів
         медичного характеру
 
   Застосування  примусових  заходів  медичного  характеру,
встановлених статтею 94 Кримінального кодексу України, до осіб,
які  визначені  у  статті 93 Кримінального кодексу України,
проводиться за ухвалою суду або постановою судді.
   Примусові заходи медичного характеру застосовуються лише до
осіб, які є суспільно небезпечними.
( Стаття 416 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001 ) 
 
   Стаття 417. Порядок провадження досудового слідства в
         справах про діяння неосудних або обмежено 
         осудних осіб
 
   Досудове слідство в справах про суспільно небезпечні діяння,
вчинені особами у стані неосудності або обмеженої осудності, а
також про злочини осіб, які вчинили його у стані осудності, але
захворіли на психічну хворобу до постановлення вироку, проводиться
органами досудового слідства за правилами, передбаченими статтями
111-130, 148-222 цього Кодексу.
   При досудовому слідстві провадяться всі необхідні слідчі
дії для всебічного і повного з'ясування обставин  вчиненого
суспільно небезпечного діяння і особи того, хто його вчинив, а
також обставин, які характеризують цю особу та її психічне
захворювання.
   По закінченні досудового слідства, якщо буде встановлено
неосудність або обмежену осудність особи, що вчинила суспільно
небезпечне діяння, складається постанова про направлення справи до
суду для вирішення питання про застосування примусових заходів
медичного характеру. В постанові повинні бути викладені всі
обставини,  які підтверджують вчинення цією особою суспільно
небезпечного діяння, а також дані, які підтверджують, що ця особа
захворіла на психічну хворобу. Ця постанова разом з справою
надсилається прокуророві.
( Стаття 417 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 2670-III ( 2670-14 ) від
12.07.2001 )
 
   Стаття 418. Дії прокурора в справах неосудних
         або обмежено  осудних  осіб
 
   Одержавши справу з постановою, складеною відповідно до статті
417 цього Кодексу, прокурор:
   1) погодившись з постановою, затверджує її і надсилає справу
до суду;
   2) визнавши, що психіатрична експертиза та інші докази,
зібрані в справі, є недостатніми для того, щоб зробити висновок
про психічний стан обвинуваченого, або що в справі не зібрано
достатніх доказів про те, що суспільно небезпечне діяння, щодо
якого  провадилось досудове  слідство, вчинено даною особою,
повертає справу з своєю письмовою  вказівкою  слідчому  для
проведення додаткового досудового слідства.
( Стаття 418 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001 ) 
 
   Стаття 419. Порядок судового розгляду справ про
         застосування примусових заходів медичного
         характеру
 
   Справи,  що надійшли до суду від прокурора в порядку,
передбаченому статтею 418 цього Кодексу, народний суддя або голова
суду, якщо погодиться з постановою слідчого, вносить безпосередньо
в судове засідання.
   Розгляд зазначених справ провадиться у відкритому судовому
засіданні  з  обов'язковою участю прокурора та захисника за
правилами, передбаченими главами 25 і 26 цього Кодексу.
   Участь особи,  щодо  якої  розглядається  справа,  не є
обов'язковою і може мати місце лише в тому разі, якщо цьому не
перешкоджає характер її захворювання.
   В судовому засіданні допитуються свідки та перевіряються
докази,  що доводять або спростовують вчинення даною особою
суспільно небезпечного діяння, а  також  перевіряються  інші
обставини, які мають істотне значення для вирішення питання про
застосування примусових заходів медичного характеру. В необхідних
випадках в судове засідання викликається експерт.
   Якщо особа, щодо якої розглядається справа, викликана в
судове засідання, суд вислухує її пояснення, а потім висновок
експерта. Після закінчення судового слідства висловлює свою думку
прокурор, потім захисник.
( Стаття 419 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2533-III
( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
 
   Стаття 420. Питання, які вирішуються судом у справах про
         застосування примусових заходів медичного
         характеру
 
   Заслухавши думку  прокурора і захисника, суд виходить у
нарадчу кімнату для винесення ухвали, де вирішує такі питання:
   1) чи мало місце суспільно небезпечне діяння, з приводу якого
порушена справа;
   2) чи вчинено це діяння особою, щодо якої розглядається
справа;
   3) чи вчинила особа зазначене діяння в стані неосудності або
обмеженої осудності, чи захворіла вона після вчинення злочину на
психічну хворобу, яка виключає застосування покарання;
   4) чи слід застосувати до цієї особи заходи  медичного
характеру і якщо слід, то які саме.
( Стаття 420 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001 ) 
 
   Стаття 421. Рішення суду в справах про застосування
         примусових заходів медичного характеру
 
   Коли буде встановлено, що дана особа вчинила суспільно
небезпечне діяння в стані неосудності або обмеженої осудності або
після вчинення злочину захворіла на психічну хворобу, яка виключає
застосування покарання, суд, коли визнає за потрібне, виносить
ухвалу, а суддя - постанову про застосування до цієї особи
примусових заходів медичного характеру, з зазначенням яких саме.
Коли  суд  визнає непотрібним застосовувати примусові заходи
медичного характеру, справу належить закрити, про що виноситься
ухвала (постанова).
   Якщо неосудність або обмежена осудність особи на момент
вчинення суспільно небезпечного діяння або на час розгляду справи
не встановлена, суд виносить ухвалу, а суддя - постанову про
направлення справи для досудового розслідування в загальному
порядку.
   Якщо вчинення суспільно небезпечного діяння особою, щодо якої
розглядається справа, не буде доведене, суд своєю ухвалою, а
суддя - постановою закриває справу.
( Стаття 421 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2464-XII
( 2464-12 ) від 17.06.92, N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 422. Скасування або зміна примусових заходів
         медичного характеру
 
   Скасування або зміна призначених судом примусових заходів
медичного характеру може мати місце лише за ухвалою суду чи
постановою судді, який застосував ці заходи, або суду за місцем
лікування.
   Скасування або зміна примусових заходів медичного характеру
може мати місце, коли особа, яка вчинила суспільно  небезпечне
діяння в стані неосудності або обмеженої осудності, видужала або
коли в результаті змін в стані її здоров'я відпала потреба в
раніше застосованих заходах медичного характеру.
   Розгляд питання про скасування чи зміну примусових заходів
медичного характеру провадиться за правилами статті 419 цього
Кодексу за поданням головного психіатра органу охорони здоров'я,
якому підпорядкований медичний заклад, де тримають дану особу. До
подання додається висновок комісії лікарів-психіатрів.
( Стаття 422 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 5397-XI
( 5397-11 ) від 10.02.88, Законами N 2464-XII ( 2464-12 ) від
17.06.92, N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 423. Відновлення кримінальної справи щодо особи, до
         якої були застосовані примусові заходи
         медичного характеру
 
   Коли особа, щодо якої були застосовані примусові заходи
медичного характеру внаслідок її психічного захворювання після
вчинення злочину, видужає, то суд на підставі висновку медичної
комісії в порядку статті 419 цього Кодексу виносить ухвалу, а
суддя - постанову про скасування застосованого заходу медичного
характеру  та  направлення справи для провадження досудового
слідства чи судового розгляду, якщо неосудність або обмежена
осудність  була  встановлена під час судового слідства. Час
перебування в медичній установі, якщо ця особа засуджена до
позбавлення волі або виправних робіт, зараховується в строк
відбування покарання.
   Ухвала (постанова) про відновлення справи може бути винесена
в межах встановленої законом давності притягнення до кримінальної
відповідальності.
( Стаття 423 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2464-XII
( 2464-12 ) від 17.06.92, N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
 
   Стаття 424. Оскарження ухвали, постанови судді або суду
         про застосування, скасування чи зміну
         примусових заходів медичного характеру або
         внесення на них подання прокурора
 
   На ухвалу, постанову, винесені суддею або судом в порядку,
передбаченому цим розділом, може бути подано апеляційну  чи
касаційну скаргу або внесено апеляційне чи касаційне подання
прокурора в загальному порядку.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner